Rest in peace, our friend!

June 12, 2020
4523943.jpg

With deep sorrow and sadness in our hearts, we, the employees and the management of Opticoelectron Group Jsco express our sincere condolences on the death of Acad. Stefan Vodenicharov – a member of the Bulgarian Academy of Sciences and longtime Chairman of the Bulgarian Defense Industry Association.

In his face, we lose an authority, a competent and consistent colleague and true friend.

At Opticoelectron Group Jsco we have always appreciated his opinion. His great erudition was combined with the huge desire to help in the development and prosperity of the Bulgarian military-industrial production complex.

Prof. Vodenicharov will be remembered for his kindness and humanity – qualities already rare in the modern community life.

Rest in peace, our friend!

From employees and management of Opticoelectron Group Jsco
Town of Panagyurishte

————————-

С дълбоко прискърбие и болки в сърцата, ние служителите и ръководството на Оптикоелектрон Груп АД изразяваме нашите най-искрени съболезнования по повод кончината на акад. Стефан Воденичаров – член на Българската Академия на Науките и дългогодишен Председател на Българското сдружение на отбранителната индустрия.

В негово лице ние губим един авторитет, компетентен и последователен в действията си съратник, колега и истински приятел.

В Оптикоелектрон Груп АД сме ценели винаги неговото мнение. Голямата му ерудиция се съчетаваше и с голямото желание да помага в развитието, и просперитета на българският военно-промишлен производствен комплекс.

Проф. Воденичаров ще бъде запомнен и с неговата доброта и човечност – качества вече рядко срещани в съвременното ежедневие.

Почивай в мир, приятелю!

От служители и ръководство на Оптикоелектрон Груп АД
Гр. Панагюрище