Връчват стипендия „Анна Гарчева“ на най-изявените млади математици от СОУ „Нешо Бончев“

Връчват стипендия „Анна Гарчева“ на най-изявените млади математици от СОУ „Нешо Бончев“
Изявен професионалист и математик, отдаден напълно на работата си, позитивен и ведър човек, притежаващ безценните човешки качества честност, откровеност, борбеност, мъдрост. Такава ще остане завинаги в спомените на близки, приятели и колеги Анна Гарчева. Година след кончината й, нейните наследници учредиха стипендия на нейното име. Тя е насочена към поощряване и стимулиране на най-добрите ученици в областта на математиката при завършване на средния курс в СУ „Нешо Бончев“ – училището, в което премина част от трудовия път на Анна Гарчева.

„Връчването на наградата „Анна Гарчева“ на най-добрите ученици в областта на математиката е чест за СУ „Нешо Бончев“. Анна Гарчева беше част от моя професионален път в едни от най-важните ми години и аз имах щастието да греба с пълни шепи от нейния опит и мъдростта ù. Затова чувствам като лично предизвикателство и удовлетвореност факта, че нейните близки са взели решението да връчват този толкова значим приз на зрелостник от нашето училище.

Наградата ще бъде важна причина и за професионалното израстване и на педагозите ни, защото в основата на успеха на всеки ученик стои поне един учител, който с таланта, вдъхновението и мъдростта си е дал тласък за неговото развитие.“– споделя директорът на СУ „Нешо Бончев“ Веска Барова.

НАГРАДАТА

Наградата „Анна Гарчева“ е еднократна, връчва се при завършване на средното образование и се съчетава с церемонията по връчването на дипломите за завършено средно образование.

Формат на наградата

Наградата е в размер на 1000 /хиляда/ евро. Връчва се придружена с диплом, лента с надпис и кристален плакет с името на носителя.

Условия и процедура на кандидатстване и избор

Кандидатите за наградата трябва да са ученици от 12 клас на СУ „Нешо Бончев“.

Условия за получаване на наградата:

постигнат най-висок успех по математика (вкл. от матура по математика);
висок общ успех;
призови класирания на олимпиади и конкурси, удостоверени с грамоти, дипломи, сертификати и други (успехи в международни състезания са с определено предимство);
липса на противообществени прояви и незадоволително поведение.
За участие в конкурса се кандидатства с писмено заявление – свободен текст, и приложения:

Уверение за успеха в училище;
Документи, удостоверяващи участия и класирания в международни и национални конкурси, олимпиади, конференции и изяви.
Документи се подават в деловодството на училището.

С най-добрите кандидати по документи се провежда среща-разговор със специализирано жури, съставено от директора на училището, преподаватели и един от учредителите на наградата. Журито излъчва носителя на наградата. При сравнимост на резултатите по изключение може да се излъчат двама носители.

Резултатите от класирането и процедурата по награждаването се отразяват в местните медии.

Учредителите на наградата поемат ангажимент да информират за следващите етапи от образованието и началната реализация на спечелилите наградата и според обстоятелствата да осигурят съответно съдействие и подкрепа.

Въпроси, относно наградата на e-mail: annagarcheva@opticoel.com

Линк към страницата на наградата: annagarcheva.com

Биография
Анна Цвяткова Гарчева /бащино име Панчовска/ е родена в Панагюрище през юли 1946 г. в семейство на занаятчии. Средното си образование завършва в Панаюрската гимназия през 1964 г. Висшето си образование придобива с отличен успех в Пловдивския университет, специалност „Математика“. Работи като учител в Техникума по машиностроене и в СОУ „Нешо Бончев“ в гр. Панагюрище. Осем години от трудовия си стаж практикува като програмист в Електронно изчислителния център на Оптикоелектрон. Известна е сред колегите си като отличен професионалист с необикновена преданост към работата си, с добри взаимоотношения в екипа и с учениците си.

Омъжена, има три деца и двама внука. Най-големият ѝ син – инж. Иван Гарчев, е настоящият Изпълнителен директор на Оптикоелектрон Груп АД.

We celebrate half a century Optoelectron

Dear partners, customers, and friends,

Today, June 25, 2021, Opticoelectron celebrates its 50th anniversary. From 1971 until today we have managed to build and maintain optical production in Bulgaria and the city of Panagyurishte, proving as one of the main optical leaders in Europe.

Today we celebrate 50 years of Opticoelectron. We celebrate our beginning, our achievements, and our human destinies. We celebrate our future.

Get acquainted with the whole history of Opticoelectron by downloading the digital edition of our album “Half a Century Optoelectron”.

Opticoelectron to Participate at DSEi Exhibition in London This September

The Bulgarian C4ISR specialized company Opticoelectron will participates at the military and defence exhibition DSEi London at september this year.

Opticoelectron has a closed cycle of production starting from research and development going through production process to marketing, promoting and trading finished products.

The company is specialized in optomechanical, optoelectronic, laser devices and systems, stationary, semi-stationary and mobile obeservation and surveillance systems for defense and security

Over 97% of total production goes on export to EU countries, North America and the Middle East. Opticoelectron Group JSC is ISO 9001, ISO 14001, ICO 18001 and ISO 27001 certified.

Opticoelectron Group JSC has a Certificate for Registry in the field of international relations “NATO-SECRET” and a Certificate for access to operate with state classified information. The company also has a statute of supplier for US Government – DUNS Registration.

Key defense products in company`s portfolio are as follow: anti-aircraft and ground artillery sights for firing in daytime and in nighttime; day, night and thermal optical sights, SWIR lenses, laser range finders, laser target designators, optical systems for armored vehicles, video observation and surveillance systems.

At the London Exhibition Opticoelectron will unveils its own developments in the filed of thermal and swir technologies, day and night optical sights, collimating sights and some systems for observation and surveillance.

Partners, customers and visitors are welcome to a Opticoelectron`stand: N6-175 in EXCEL Centre in London between 10 and 13 of September.

Opticoelectron participated in the exhibition “Internships” at the Technical University of Sofia and its branch in Plovdiv

This year our company participated again in the exhibition “Internships” at the Technical University of Sofia and its branch in Plovdiv.

It was held lots of meetings and discussions with students in the subjects: optomechanics, engineering physics, mechatronics, and electronics.
From 2018 we start a program for provision of scholarships for students after the 5th semester after submission of a university certificate of their grades.

For all students, who will pass their internships at the territory of our company, it is provided accommodation at preferential prices.
The schedule of the internship program at Opticoelectron is the following:
– till 30th May 2018 – submission of documents;
– June 2018 – conversations and preparation of the documents of the interns;
– July, August, and September 2018 – internship period.

Candidates may apply by sending their documents to the following emails: oeg@opticoel.com, karieri@opticoel.com & future@opticoel.com

The Patent Office showed “Innovative company 2017” in a special video

In a special video, the Patent Office of Republic of Bulgaria showed the main reasons, due to which they gave their biggest award, “Innovative Company”, for 2017 to the company Opticoelectron, located near the town of Panagyurishte.

“97% of the production is exported to the countries of the European Union, the Near East and North America. Based on contemporary technologies for competition and manufacturing, the company has a closed cycle – from design and elaboration of prototypes till commercial production of parts, units and systems,” the video underlines.

“Lots of things changed within the last 15 years. Company sales grew, work increased, we stepped on new markets and redirected the company, and from a Warsaw company we turned it into a global one. I am proud that during the last years we established a very strong team and hope that results will be even better during the coming years,” is the video comment of Eng. Ivan Garchev, CEO of Opticoelectron.

Opticoelectron Group JSCo is the second largest company in the town of Panagyurishte and the second largest employer in the town. About 700 employees work at the territory of the industrial park, of which 150 are highly qualified engineers and PhDs. The products with the brand of “Opticoelectron” are traded all over the world and have been a synonym for quality in the field of optical manufacturing for more than 46 years.

Opticoelectron Equipped the New Automobiles of the Border Police

In the end of March 2018, we, Opticoelectron Group JSCo, successfully completed our subcontract with N Auto Sofia EAD (representative of Renault Nissan Bulgaria EAD) for equipping of sixteen new crossovers Nissan X-Trail with light and sound signalling systems, identification signs, signs and emblems, as well as with additional specialized equipment for the needs of the Bulgarian Border Police.

The equipped crossovers will be allocated along the border of Bulgaria and will secure the daily security and defence activities of the Border Police.

Muson 17 was featured in BM OUTLOOK magazine

At the beginning of December 2017, the only Bulgarian magazine for the military industry, which is in English and distributed throughout the world, introduced a new product, Muson 17.

Here is the full content of the published material:

Muson 17 is a mobile surveillance and observation system includs IR, Day and Night cameras. The mulri-sensor`s mast is with length from 1 to 4 meters. The mast is located in the rear part of the vehicle on the place of the spare tire of the vehicle. In working position, the mast can be extended to height of 3 m from the roof of the vehicle to the visualization axis of the multisensor. In transport position the mast is completely retracted in the vehicle. The roof of the vehicle in transport position is closed with a sealed cover. In а working position, the opening оn the roof of the vehicle is protected against wind and rain through water-repellent coated fabric.

The control of the system is realized through a mobile PC (laptop), docking station and control panel. The mobile PC and the docking station are located in front of the navigator’s seat where there placed on a custom-made stand. After completion of work, the stand is folded and retracted in the vehicle’s glove compartment.lent coated fabric.

The 21-inch professional monitor is attached to the ceiling of the vehicle in front of the two rear passenger seats and enables surveillance of the multisensor system from the two rear seats. In transport position the display is retracted to the vehicle’s ceiling.

The magazine is part of a large multilingual project for the Bulgarian defense and military industry. Opticoelectron Group JSCo participates in this project, and in the future, our products, services, events and colleagues will be presented in it.