Висок интерес към щанда на „Оптикоелектрон” на изложението „Стажове“

На 16 и 17 април в гр. София и гр. Пловдив се проведе изложение за работодатели “Стажове”, организирано от Техническия университет. „Оптикоелектрон”, за поредна година участва със собствен изложбен щанд.

„Наблюдава се изключително висок интерес към компанията ни”, коментират от дружеството, което през настоящата година насочи усилията си към привличане на студенти по специалностите „Мехатроника”, „Електроника”, „Машиностроене” и „Инженерна физика”.

“Предложихме платена стажантска програма за период от три месеца на студенти завършили 2-ри, 3-ти и 4-ти курс по изброените специалности. До края на месец май ще продължи записването, а през месец юни ще бъдат уведомени избраните студенти за началото на програмата. Инвестицията в човешкия ресурс е водеща политика на дружеството. Вярваме и знаем, че нашите стажанти през 2024 година ще получат подкрепата на ръководството и колегите, ще се запознаят с пълния производствен процес и ще работят с високи технологии“, коментират още от компанията.

„Оптикоелектрон” инвестира милиони през последните няколко години за повишаване на производственото качество, като закупи и интегрира нови технологични решения в областта на оптомеханиката, опто-електрониката и машиностроенето. През последните няколко месеца нови гама продукти вече се предлагат на международните пазари.
Дружеството предлага на бъдещите стажанти финансиране на образованието им. Практика, която вече от години се утвърждава в България. Условието е, след като завършат обучението си, новите специалисти да продължат работата си в „Оптикоелектрон”.

“В днешния несигурен свят вярваме, че можем да гарантираме сигурност на бъдещите ни колеги. Затова сме готови да им помогнем със завършването на избраните от тях специалности, като ги подкрепим финансово. Ще продължим да го правим и след като станат част от екипа ни”, добавиха в заключение от компанията.

Информация за стажантските и производствените програми, както и за възможността за работа след завършване, може да бъде получена на електронните пощи karieri@opticoel.com , hr@opticoel.com и тел: 0357/63029